Εθνικές Άδειες-ISO / Όροι και Υποχρεώσεις Ταχυμεταφοράς

ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ISO

Η ACS M.A.E.E. κατέχει:

  • Εθνική Γενική και Ειδική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με αριθμό 99-122 του Μητρώου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
  • Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 με αριθμό πιστοποιητικού 35932 από την ABS Quality Evaluations για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και με αριθμό πιστοποιητικού 41109 για την μεταφορά δειγμάτων αίματος και άλλων βιολογικών ουσιών και ραδιοφαρμάκων.
  • Πιστοποίηση ISO 14001 με αριθμό πιστοποιητικού 50336 από την ABS Quality Evaluations για τη Περιβαλλοντική Διαχείριση Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς.
  • Πιστοποίηση ISO 45001 με αριθμό πιστοποιητικού 047-230016 από την TUV Hellas – Nord για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.
  • Πιστοποίηση ISO 39001 με αριθμό πιστοποιητικού 053-230004 από την TUV Hellas – Nord για την Οδική Ασφάλεια.
  • Πιστοποίηση ISO 31000 από την ανεξάρτητη εταιρία συμβούλων ΑΡΙΣΤΗ για την διαχείριση επικινδυνότητας και συμβατότητα  με τον Ν. 4706/2020.
  • Πιστοποίηση ISO 14534 από την ανεξάρτητη εταιρία συμβούλων ΑΡΙΣΤΗ για το Σύστημα Μέτρησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Διακίνηση Ομαδικής Αλληλογραφίας.
  • Την υπό αριθμό Α/435/17702/2022 άδεια διακίνησης και γενική άδεια μεταφοράς ραδιοφαρμάκων.
  • Πιστοποίηση ISO 14064-1:2018 από την EmiCert για τη Μέτρηση Εκπομπών Θερμοκηπίου.
  • Πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2022 με αριθμό πιστοποιητικού 048-240010 από την TUV Hellas – Nord για το Σύστημα Διαχείρισης.


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Για να διαβάσετε τους Γενικούς Όρους Ανάληψης Μεταφοράς και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους καταναλωτές, κάνετε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO

Για να δείτε τις πιστοποιήσεις της εταιρείας κατά ISO, κάνετε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους: