Εθνικές Άδειες-ISO / Όροι και Υποχρεώσεις Ταχυμεταφοράς

ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ISO

Η ACS M.A.E.E. κατέχει:

  • Εθνική Γενική και Ειδική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με αριθμό 99-122 του Μητρώου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
  • Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 με αριθμό πιστοποιητικού 35932 από την ABS Quality Evaluations για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και με αριθμό πιστοποιητικού 41109 για την μεταφορά δειγμάτων αίματος και άλλων βιολογικών ουσιών και ραδιοφαρμάκων.
  • Πιστοποίηση ISO 14001 με αριθμό πιστοποιητικού 50336 από την ABS Quality Evaluations για τη Περιβαλλοντική Διαχείριση Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς.
  • Πιστοποίηση ISO 45001 με αριθμό πιστοποιητικού 047-230016 από την TUV Hellas – Nord για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.
  • Πιστοποίηση ISO 39001 με αριθμό πιστοποιητικού 053-230004 από την TUV Hellas – Nord για την Οδική Ασφάλεια.
  • Πιστοποίηση ISO 31000 από την ανεξάρτητη εταιρία συμβούλων ΑΡΙΣΤΗ για την διαχείριση επικινδυνότητας και συμβατότητα  με τον Ν. 4706/2020.
  • Πιστοποίηση ISO 14534 από την ανεξάρτητη εταιρία συμβούλων ΑΡΙΣΤΗ για το Σύστημα Μέτρησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Διακίνηση Ομαδικής Αλληλογραφίας.
  • Την υπό αριθμό Α/435/17702/2022 άδεια διακίνησης και γενική άδεια μεταφοράς ραδιοφαρμάκων.


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Για να διαβάσετε τους Γενικούς Όρους Ανάληψης Μεταφοράς και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους καταναλωτές, κάνετε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO

Για να δείτε τις πιστοποιήσεις της εταιρείας κατά ISO, κάνετε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους: