Ενημέρωση Υπηρεσίας ABP Post

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ABP POST

Η Εταιρεία μας με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών/χρηστών των υπηρεσιών του επιστολικού ταχυδρομείου σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν καθίσταται εφικτή η ασφαλής και ορθή εναπόθεση του ταχυδρομικού αντικειμένου όπως, επί παραδείγματι, σε περιπτώσεις αχαρτογράφητων περιοχών, διευθύνσεων με ελλιπή οδό-αρίθμηση, διευθύνσεων με ελλιπή σήμανση προβαίνει σε λήψη φωτογραφιών χαρακτηριστικών σημείων της διεύθυνσης επίδοσης (π.χ. πεζούλι εισόδου, το γραμματοκιβώτιο αν δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί, χαρακτηριστικά του οικήματος της διεύθυνσης).

Δεν φωτογραφίζονται άνθρωποι, αριθμοί οχημάτων ή περιοχές που απαγορεύεται η φωτογράφηση (όπως στρατόπεδα κλπ). Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι οι φωτογραφίες που λαμβάνονται συνδυάζονται με κωδικό και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους παρά μόνο από το υπεύθυνο προσωπικό προς παράδοση στη συγκεκριμένη διεύθυνση, αν υπάρχει ταχυδρομικό αντικείμενο (σφραγισμένος/κλειστός φάκελος) προς παράδοση με το barcode του ίδιου παραλήπτη κατά τη διαδικασία της επόμενης παράδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου (π.χ. τον επόμενο μήνα).

Σε κάθε περίπτωση οι εικόνες που καταγράφονται μεταφέρονται αυτόματα στο ασφαλές πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας και δεν χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνον για την επιτυχή και ασφαλή διανομή και επίδοση των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, τυγχάνουν δε αντίστοιχης προστασίας μέσω διαδικασιών ασφαλείας όπως και τα στοιχεία των παραληπτών.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997 στα ευρισκόμενα στο πρωτογενές υλικό προσωπικά του δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να ζητήσει την αφαίρεσή τους. Επομένως σε περίπτωση που κάποιος παραλήπτης επιθυμεί τη μη λήψη ή διαγραφή των φωτογραφιών ή λοιπών στοιχείων του, η ACS προβαίνει άμεσα στην διαγραφή / καταστροφή των στοιχείων αυτών.