Υπηρεσίες Ταχυδρομείου ACS

Η υπηρεσία απλού ταχυδρομείου της ACS αφορά στην περισυλλογή, προετοιμασία, μεταφορά και διανομή αποστολών με απλή εναπόθεση στη διεύθυνση του παραλήπτη. Οι νέες πρωτοποριακές ταχυδρομικές υπηρεσίες της ACS αναβαθμισμένου απλού ταχυδρομείου παρέχουν τη δυνατότητα στον πελάτη να ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής και παράδοσης των αποστολών του με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας. Η υπηρεσία είναι ανταγωνιστική τόσο σε ποιότητα όσο και σε χρεώσεις, σε σχέση με τις υφιστάμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες της αγοράς.

Ενημερωθείτε επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο για τις Υπηρεσίες Ταχυδρομείου της ACS.

Advanced Mass Post (AMP)  Advanced Business Post (ABP)  Τιμοκατάλογοι Post