Δημιουργία Κωδικού Εταιρικού Πελάτη

Αποκτώντας Κωδικό Εταιρικού Πελάτη, θα έχετε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Ειδικές τιμές με σημαντική έκπτωση.
  • Παράδοση των αποστολών σας χωρίς άμεση πληρωμή.
  • Μαζική τιμολόγηση με συχνότητα ανάλογη με το πλήθος των αποστολών σας.
  • Άδεια Χρήσης της Εφαρμογής ACS Connect για την online διαχείριση των αποστολών σας.
  • Προγραμματισμένες ώρες παραλαβής.
  • Πληροφόρηση μέσω του ACS Web Site αλλά και του ACS Connect για τις αποστολές σας και τις προγραμματισμένες σας παραγγελίες (κλήσεις Courier).
  • Ανάληψη των τιμολογίων σας σε PDF μορφή για ενημέρωση του λογιστηρίου σας.
  • Ανάληψη της ανάλυσης των τιμολογίων σας σε Excel για έλεγχο και ηλεκτρονική ενημέρωση του μηχανογραφικού σας συστήματος και των βιβλίων σας.
  • Αποστολή SMS ή/και e-mail για τις παραδόσεις ή τα προβλήματα παραδόσεων.
  • Παροχή πληροφοριών για βελτίωση του αρχείου πελατών σας (ηλεκτρονική αποστολή σφαλμάτων διεύθυνσης, επωνυμίας κ.λ.π.).  

Για να αποκτήσετε κωδικό εταιρικού πελάτη και να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα που παρέχονται στους εταιρικούς πελάτες μπορείτε να συμπληρώσετε Αίτηση Οικονομικής Προσφοράς και να λάβετε προσφορά συνεργασίας από την ACS.