Πρόσθετες Υπηρεσίες Εξωτερικού

Αφορά την παράδοση στον συμφωνημένο χρόνο με εγγύηση την επιστροφή των χρημάτων.

Αφορά την παράδοση όπου είναι εφικτό συνήθως έως τις 10:00 πμ.

Αφορά την παράδοση όπου είναι εφικτό συνήθως έως τις 12:00 πμ.

Αφορά τη λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου κατά την παράδοση της αποστολής και την επιστροφή αυτού στον αποστολέα.

Παραλαβή ή παράδοση σε επίσημες εθνικές ή τοπικές Εορτές και Αργίες

Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω του Δικτύου της ACS (προς Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία) είναι αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή μέχρι του ποσού των 70€ για έγγραφα και των 220€ για αντικείμενα, ενώ αν αφορά αποστολή προς τον υπόλοιπο κόσμο μέχρι του ποσού των 85€ (μόνο για αντικείμενα).

Για αντικείμενα υψηλότερης αξίας υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης για μεγαλύτερα ποσά, με επιβάρυνση ασφαλίστρου.

Οι παραδόσεις αποστολών προς την Κύπρο στις εκτός πόλεων Απομακρυσμένες (ΔΧ) ή/και Δυσπρόσιτες Περιοχές (ΔΠ) (D1, D2, D3), θα έχουν πρόσθετο χρόνο παράδοσης 1-5 εργάσιμες ημέρες. Οι ΤΚ των περιοχών αυτών αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ACS. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί ταχύτερη παράδοση δύναται κατόπιν συνεννόησης να επιλέξει πρόσθετη υπηρεσία άμεσης παράδοσης στις ΔΠ περιοχές Κύπρου (την ίδια ή επόμενη ημέρα της άφιξης στη Κύπρο αναλόγως της ώρας άφιξης) με πρόσθετη χρέωση.