Πρόσθετες Υπηρεσίες Εξωτερικού

Αφορά την παράδοση στον συμφωνημένο χρόνο με εγγύηση την επιστροφή των χρημάτων.

Αφορά την παράδοση όπου είναι εφικτό συνήθως έως τις 10:00 πμ.

Αφορά την παράδοση όπου είναι εφικτό συνήθως έως τις 12:00 πμ.

Αφορά τη λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου κατά την παράδοση της αποστολής και την επιστροφή αυτού στον αποστολέα.

Παραλαβή ή παράδοση σε επίσημες εθνικές ή τοπικές Εορτές και Αργίες

Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω του Δικτύου της ACS (προς Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία) είναι αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή μέχρι του ποσού των 70€ για έγγραφα και των 220€ για αντικείμενα, ενώ αν αφορά αποστολή προς τον υπόλοιπο κόσμο μέχρι του ποσού των 85€ (μόνο για αντικείμενα).

Για αντικείμενα υψηλότερης αξίας υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης για μεγαλύτερα ποσά, με επιβάρυνση ασφαλίστρου.

Οι παραδόσεις αποστολών προς την Κύπρο στις εκτός πόλεων Απομακρυσμένες (ΔΧ) ή/και Δυσπρόσιτες Περιοχές (ΔΠ) (D1, D2, D3), θα έχουν πρόσθετο χρόνο παράδοσης 1-5 εργάσιμες ημέρες. Οι ΤΚ των περιοχών αυτών αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ACS. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί ταχύτερη παράδοση δύναται κατόπιν συνεννόησης να επιλέξει πρόσθετη υπηρεσία άμεσης παράδοσης στις ΔΠ περιοχές Κύπρου (την ίδια ή επόμενη ημέρα της άφιξης στη Κύπρο αναλόγως της ώρας άφιξης) με πρόσθετη χρέωση.


Επίναυλος Καυσίμων Υπηρεσιών Εξωτερικού

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες τιμές των καυσίμων έχουν δημιουργήσει αυξημένα κόστη στον κλάδο των ταχυμεταφορών, με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή μίας επιπλέον χρέωσης για τα καύσιμα, γνωστή ως Επίναυλος Καυσίμων, η οποία αναπροσαρμόζεται μηνιαία και αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τις πραγματικές τιμές των καυσίμων. Ο επίναυλος καυσίμων εφαρμόζεται επί της βασικής χρέωσης των μεταφορικών για όλες τις υπηρεσίες και των επιπρόσθετων χρεώσεων.

Καθορισμός Επιβάρυνσης καυσίμου

Η επιβάρυνση καυσίμου υπολογίζεται/ενημερώνεται κάθε μήνα και βασίζεται στη μέση μηναία τιμή, η οποία προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Υπάρχει μία υστέρηση ενός μήνα στη μέση τιμή των καυσίμων, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ύψους του Επίναυλου Καυσίμων. Για παράδειγμα, η μέση μηνιαία τιμή των καυσίμων τον Απρίλιο χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του ύψους του Επίναυλου Καυσίμων για τον Ιούνιο.

Τρέχουσα επιβάρυνση καυσίμου για τον Μάιο του 2024

15,50%

 

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ DIESEL(€)

ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

 

0,76

0,97

9.50%

0,98

1,00

10.00%

1,01

1,08

10.50%

1,09

1,13

11.00%

1,14

1,19

11.50%

1,20

1,24

12.00%

1,25

1,31

12.50%

1,32

1,38

13.00%

1,39

1,45

13.50%

1,46

1,52

14.00%

1,53

1,6

14.50%

1,61

1,68

15.00%

1,69

1,76

15.50%

1,77

1,85

16.00%

1,86

1,94

16.50%

1,95

2,05

17.00%

2,06

2,15

17.50%

2,16

2,25

18.00%

2,26

2,37

18.50%

2,38

2,49

19.00%

2,5

2,61

19.50%

2,62

2,74

20.00%

2,75

2,88

20.50%

2,89

3,03

21.00%