Αναφορές Αποστολών

Όλες οι αναφορές (reports) που χρειάζεται και ο πιο απαιτητικός πελάτης.

Βρείτε εύκολα την αναφορά που πληροί τις προσωπικές ή εταιρικές σας ανάγκες, δείτε την κατάσταση των αποστολών σας σε πραγματικό χρόνο, εντοπίστε τις ανεκτέλεστες αποστολές ή τις αποστολές με επιστροφή δικαιολογητικών. Τα αιτήματά σας γίνονται πραγματικότητα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. 

Αναζήτηση Αποστολών
Η απλή αναζήτηση αποστολών απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του site, είτε είναι εγγεγραμμένοι στο site είτε όχι. Μπορείτε να αναζητήσετε μέχρι και 20 αποστολές. Για τους εγγεγραμμένους χρήστες του site, από τη στιγμή που συνδέονται εμφανίζεται η επιλογή Σύνθετη Αναζήτηση, ώστε να αναζητήσουν τις αποστολές τους με κριτήρια π.χ. με αριθμό αποδεικτικού ή με επωνυμία παραλήπτη, ανάλογα με το status της αποστολής, ή ακόμα και με τον αριθμό του σχετικού αποδεικτικού που έχουν δηλώσει για τις αποστολές τους.

Αναζήτηση Επιστροφής Δικαιολογητικών
Μία εφαρμογή που απευθύνεται στους εγγεγραμμένους πελάτες με συμβόλαιο-πίστωση και χρήστες του site που χρησιμοποιούν την εξειδικευμένη υπηρεσία Επιστροφής Δικαιολογητικών. 

ABP Αναζήτηση  ABP Reports  ABP Πορεία Αποστολών
Αναφορές που αφορούν αποκλειστικά τους εγγεγραμμένους πελάτες των υπηρεσιών απλού ταχυδρομείου Advanced Business Post.