Ευκαιρίες Καριέρας

Η ACS απασχολεί περίπου 500 άτομα στην κεντρική εταιρεία (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και 2.500 περίπου στο Δίκτυο των Αντιπροσώπων της ανά την Ελλάδα. Ο στόχος της εταιρείας είναι να ενσωματώσει στο δυναμικό της άτομα που ενστερνίζονται τις αρχές και τις αξίες της εταιρείας. Οι αξίες και αρχές της ACS χαρακτηρίζουν τη διακριτή της ταυτότητα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της και δεσμεύουν τον τρόπο λειτουργίας και συμπεριφοράς της. Οι βασικές αξίες της ACS είναι:

  • Ο σεβασμός προς την ανθρώπινη προσωπικότητα
  • Το ήθος και η ευσυνειδησία
  • Η εργατικότητα 

Στην ACS, o κάθε εργαζόμενος έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητές του σε ένα δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον, επιτυγχάνοντας προσωπική ικανοποίηση και επαγγελματική εξέλιξη. 

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην πρώτη και δυναμικότερη εταιρεία στον ταχέα αναπτυσσόμενο κλάδο των ταχυμεταφορών, εμείς στην ACS μπορούμε να σας προσφέρουμε αυτή την ευκαιρία!


 

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε κάποιο από τα καταστήματα του πανελλαδικού δικτύου συνεργατών της εταιρείας,

παρακαλούμε να κάνετε κλικ παρακάτω προκειμένου να μεταφερθείτε στη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αίτηση εργασίας σε κατάστημα ACS

 

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε στην κεντρική εταιρεία, δείτε παρακάτω τις τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας, επιλέγοντας τους σχετικούς συνδέσμους

Πληροφορίες για την θέση εργασίας και για αίτηση εργασίας, κάνετε κλικ εδώ

Πληροφορίες για την θέση εργασίας και για αίτηση εργασίας, κάνετε κλικ εδώ

Πληροφορίες για την θέση εργασίας και για αίτηση εργασίας, κάνετε κλικ εδώ

Πληροφορίες για την θέση εργασίας και για αίτηση εργασίας, κάνετε κλικ εδώ

 

Για θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν υπάρχει δημοσίευση αγγελίας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο jobs@acscourier.gr.


 

“Με την αποστολή του βιογραφικού σας στην εταιρεία ή μέσω αγγελίας σε site ευρέσεως εργασίας, εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Η ACS θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της Εταιρείας. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στο dataprotection@acscourier.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://www.acscourier.net/el/privacy-acs-gdpr