Ευκαιρίες Καριέρας

 ACS απασχολεί περίπου 500 άτομα στην κεντρική εταιρεία (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και 2.500 περίπου στο Δίκτυο των Αντιπροσώπων της ανά την Ελλάδα. Ο στόχος της εταιρείας είναι να ενσωματώσει στο δυναμικό της άτομα που ενστερνίζονται τις αρχές και τις αξίες της εταιρείας.

Οι αξίες και αρχές της ACS χαρακτηρίζουν τη διακριτή της ταυτότητα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της και δεσμεύουν τον τρόπο λειτουργίας και συμπεριφοράς της. Οι βασικές αξίες της ACS είναι:

  • Ο σεβασμός προς την ανθρώπινη προσωπικότητα
  • Το ήθος και η ευσυνειδησία
  • Η εργατικότητα 


Στην ACS, o κάθε εργαζόμενος έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητές του σε ένα δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον, επιτυγχάνοντας προσωπική ικανοποίηση και επαγγελματική εξέλιξη.