Επένδυση ACS στον ψηφιακό μετασχηματισμό με πλατφόρμα IoT για την αποτελεσματική διαχείριση του στόλου της

Η ACS επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις σύγχρονες τεχνολογίες, και συγκεκριμένα, σε εφαρμογές που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), με βασική επιδίωξη να εξελίξει το επιχειρηματικό της μοντέλο με αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες λειτουργίες. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσφατα ολοκληρώθηκε εσωτερικό έργο που αφορά πλατφόρμα IoT, και η οποία βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία ως διαχειριζόμενη υπηρεσία από τον Μάρτιο του 2023.

 

Η πλατφόρμα Snap4City που παραδόθηκε και υλοποιήθηκε από το SNAP4 S.R.L είναι πολλαπλών χρηστών (multi-tenant), διαχειρίζεται δε και φιλοξενεί περισσότερες από 80 ιδιωτικές νομικές οντότητες franchise ACS σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης στόλου που συλλέγει όλα τα απαραίτητα δεδομένα από διάφορες πηγές και βοηθάει τους χρήστες να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη βελτιστοποίηση των διαδρομών των οχημάτων, ενώ παρέχει εκτιμήσεις όπως οι χρόνοι άφιξης και αναφορές σε όλο το δίκτυο franchise της ACS.

 

Το σύστημα, έχοντας την απαραίτητη ενσωματωμένη ευφυΐα, αυτοβελτιώνεται καθημερινά, καθώς η πλατφόρμα βελτιστοποιεί τις προβλέψεις της μέσω της επεξεργασίας των συλλεγόμενων δεδομένων αξιοποιώντας εργαλεία όπως η μηχανική μάθηση, η ανάλυση δεδομένων και οι τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων, ενώ ιστορικά δεδομένα τροφοδότησαν την αρχική εκπαίδευση του συστήματος.

 

ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Μ.Α.Ε.Ε

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2023

Fleet Management Iot 767X440