ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ COVID-19 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ACS

Αθήνα, Μάρτιος 2020

Αγαπητοί Πελάτες,

Η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Μ.Α.Ε.Ε., με αίσθημα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης για την προστασία του προσωπικού της, των συνεργατών της, αλλά και της κοινωνίας εν γένει, έχει εκπονήσει σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας σχετικά με τα μέτρα πρόληψης λόγω του κορονοϊού και την πιθανή εμφάνιση κρούσματος στα κεντρικά γραφεία, στα κέντρα διαλογής και στα καταστήματά της σε όλη τη χώρα.

Με γνώμονα την υπεύθυνη και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας για την έγκαιρη και ασφαλή εξυπηρέτηση των πελατών, με βάση τις οδηγίες που εκδίδουν και επικαιροποιούν οι αρμόδιοι φορείς, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενημερώσεις σε όλο το προσωπικό για τον τρόπο προφύλαξής του, αλλά και του ευρύτερου κοινού που έρχεται σε επαφή μαζί του. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί καθαρισμοί και απολυμάνσεις σε καθημερινή βάση, καθώς επίσης έχουν δοθεί οδηγίες για τον χειρισμό ανάλογα με τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Μη εμφάνιση ύποπτου κρούσματος στην ACS και μικρή εξάπλωση πανελλαδικά
  • Μη εμφάνιση ύποπτου κρούσματος στην ACS και μεγάλη εξάπλωση πανελλαδικά
  • Αντιμετώπιση ύποπτου κρούσματος
  • Σχέδιο σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Αναλυτικότερα το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποφυγή μόλυνσης από τον κορονοϊό και την πλήρη λειτουργία της εταιρίας και των καταστημάτων της, εκτός από την περίπτωση που διαταχθεί από τις αρχές η παύση λειτουργίας είτε τοπικά ή και πανελλαδικά, λόγω καραντίνας.

Σε ότι αφορά τις παραδόσεις:

Reception

1. Το μέγιστο των ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται στη reception είναι 2 και πρέπει να τηρείται αυστηρά η απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ των πελατών και των υπαλλήλων. Η αναμονή των ατόμων θα γίνεται εκτός του καταστήματος.

2. Οι πελάτες πρέπει να τηρούν την μέγιστη εφικτή απόσταση από τον πάγκο της reception.

3. Ύπαρξη στην είσοδο φιάλης αλκοολούχου διαλύματος με αντλία έγχυσης και βάση, για υποχρεωτική χρήση από τους πελάτες κατά την είσοδό τους στο κατάστημα.

4. Χρήση γαντιών και μάσκας από το προσωπικό με τις δέουσες οδηγίες ασφαλής χρήσης.

5. Αποφυγή κατά το δυνατόν χρήσης χρημάτων κατά τη συναλλαγή, προτίμηση χρήσης καρτών και ανέπαφα.

6. Ο χώρος της reception (δάπεδο, καρέκλες, γκισέ, πόρτες, πόμολα, διακόπτες), θα απολυμαίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της ημέρας και πάντα πριν το άνοιγμα ή μετά το πέρας της λειτουργίας της.

Διανομείς

1. Οι διανομείς θα κάνουν χρήση γαντιών και μάσκας με τις δέουσες οδηγίες ασφαλής χρήσης καθ’ όλη την διάρκεια της εργασίας τους.

2. Η παράδοση των αντικειμένων συστήνεται να γίνεται στις εισόδους.

3. Αποφυγή κατά το δυνατόν χρήσης χρημάτων κατά τη συναλλαγή, προτίμηση χρήσης καρτών και ανέπαφα.

4. Θα έχουν μαζί τους αντισηπτικό υγρό ή μαντηλάκια για τακτική απολύμανση των κλειδιών, του τιμονιού και όλων των στοιχείων που έρχονται σε συνεχή επαφή.

5. Τ α οχήματα θα απολυμαίνονται πριν την χρήση τους ή στο τέλος αυτής.

6. Κατά την είσοδο και έξοδό τους από το κατάστημα θα χρησιμοποιούν αντισηπτικό διάλυμα.


Λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των επιμέρους διαδικασιών αποκατάστασης και λειτουργίας δεν είναι δυνατή η δημοσίευση σε τρίτους του ολοκληρωμένου σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας.

Στο σύνολό της, η δραστηριότητα αυτή εποπτεύεται από την Διοικητική Ομάδα (Directors), τον Διευθυντή Ποιότητας, τον Διευθυντή Φυσικής Ασφάλειας και τον Διευθυντή Προσωπικού.

Για την ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Μ.A.E.E.

Φ. Σταθόπουλος

Δ/ντης Ασφάλειας & Ποιότητας

News Img 2