Αρχική επιλογή
Στοιχεία Αποστολής
Χρέωση και Ενημερώσεις
Δημιουργία Αποστολής - Κλήση Courier
Σύντομη Κλήση Courier
Αναλυτική Κλήση Courier
Επιλογή Προορισμού
Αποστολή Εσωτερικού
Αποστολή Εξωτερικού